Wspólnicy

Bartosz Rakoczy

Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i konstytucyjnego.

Radca prawny Bartosz Rakoczy wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 r. W 2001 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w 2006 r. tytuł doktora habilitowanego. Jest kierownikiem Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest Adiunktem w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego. W 2008 r. uzyskał tytuł prof. nzw. Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2011 Prezydent RP Bronisław Komorowski mianował radcę prawnego Bartosza Rakoczy Profesorem Nauk Prawnych. Jest adwokatem Gnieźnieńskiego Trybunału Metropolitalnego ? orzekającego w sprawach dotyczących małżeństw kościelnych. Prowadzi seminarium doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

Specjalizacja zawodowa:
– prawo ochrony środowiska oraz sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
– prawo kanoniczne,
– prawo cywilne,
– prawo gospodarcze,
– prawo administracyjne.
Jest autorem szeregu publikacji naukowych.
Radca prawny Bartosz Rakoczy jest wspólnikiem spółki od początku jej powstania.

WYKAZ PUBLIKACJI

Krzysztof Bukowski

Radca prawny Krzysztof Bukowski wykonuje zawód radcy prawnego od 1994 r. Od tego czasu wykonywał obsługę prawną dla szeregu podmiotów, m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, banków, przedsiębiorców, zakładów i jednostek budżetowych.

Specjalizacja zawodowa:
– prawo spółdzielcze,
– prawo administracyjne : procedura administracyjna i prawo materialne,
– prawo cywilne,
-prawo gospodarcze.

Radca prawny Krzysztof Bukowski jest wspólnikiem spółki od początku jej powstania, przed założeniem spółki prowadził indywidualną kancelarię radcy prawnego, a także wykonywał i nadal wykonuje zawód radcy prawnego na podstawie stosunku pracy.

Elżbieta Manicka

Radca prawny Elżbieta Manicka jest zarejestrowana w OIRP w Bydgoszczy pod nr Bd-526. W latach 1999 – 2007 była członkiem Rady OIRP w Bydgoszczy. Od 1993 r. do 2007 r. prowadziła działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego. Ma bogate doświadczenie zawodowe. Pracowała przy obsłudze prawnej przedsiębiorstw, następnie spółek i spółdzielni, zajmowała się między innymi porządkowaniem stanu prawnego ich nieruchomości, sprawami pracowniczymi, opiniowaniem umów handlowych i inwestycyjnych, sprawami organizacyjnymi, windykacją należności na drodze sądowej. Obecnie obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, zajmuje się wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi działalności samorządu wszystkich szczebli. Radca prawny Elżbieta Manicka jest wspólnikiem spółki od 2007 r.