Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski sp. j. powstała w 2005 r. w Inowrocławiu. W dniu 16 grudnia 2005 r. półka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000247401. Aktualnie wspólnikami są 3 osoby: radca prawny Krzysztof Bukowski, radca prawny Bartosz Rakoczy i radca prawny Elżbieta Manicka, która do spółki dołączyła w 2007 r.

Ponadto na rzecz Kancelarii pracują trzy osoby, wykonujące obsługę administracyjną. Kancelaria współpracuje również z aplikantami.

Wspólnicy Kancelarii to specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie prawa, co pozwala zapewnić Klientom jak najszerszą obsługę prawną zgodnie z ich różnymi oczekiwaniami. Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą i kompleksową obsługę osobom fizycznym i podmiotom prawnym m.in. w zakresie: prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa emerytalnego i rentowego, prawa kanonicznego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz prawa samorządu terytorialnego.

Prawo pracy

Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami pracy, przygotowywanie projektów umów, regulaminów i innych aktów związanych z prawem pracy.

Prawo rodzinne

Reprezentacja klientów w sprawach:
– rozwodowych,
– o zniesienie wspólności majątkowej,
– o podział majątku,
– alimentacyjnych.

Prawo emerytalne i rentowe

Reprezentacja klientów przed organami ZUS oraz przed Sądami w postępowaniach dotyczących: emerytur, rent, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, chorobowych i wypadkowych, zasiłków, oraz zbiegu różnych tytułów ubezpieczeń.

Prawo kanoniczne

Sprawy dotyczące małżeństw kościelnych – reprezentacja klientów przed Trybunałem Metropolitalnym w Gnieźnie. Prawo samorządu terytorialnego Pełna obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego ? gmin, powiatów, przygotowywanie projektów statutów, uchwał, regulaminów wewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego, projektów decyzji administracyjnych, sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.

Prawo cywilne

Reprezentacja klientów przed sądami w m.in. sprawach spadkowych, sprawach dotyczących nieruchomości, dochodzenia odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z zawartych umów. Reprezentacja klientów przed sądami oraz instytucjami w sprawach dotyczących odszkodować, m.in. w związku z wypadkami drogowymi, błędami w sztuce lekarskiej, sprzecznym z prawem działaniem organów administracji.

Prawo gospodarcze

Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej w KRS oraz w ewidencji działalności gospodarczej, wypełnianie formularzy rejestrowych, przygotowywanie dokumentów przedsiębiorstwa niezbędnych do rejestracji działalności, reprezentacja przed organami rejestrowymi, urzędami skarbowymi, GUS, ZUS. Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej ? umów, regulaminów, wewnętrznych aktów prawnych. Przygotowywanie i weryfikacja dokumentów prawnych dla przedsiębiorców reprezentacja klientów w sprawach dotyczących windykacji należności ? wezwania do zapłaty, negocjacje ugodowe, postępowanie przed sądami i organami egzekucyjnymi. Reprezentacja klientów w kontaktach z kontrahentami. Udział w negocjacjach, przygotowywanie projektów umów.

Prawo administracyjne

Reprezentowanie klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji. Reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi. Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień dla organów administracji.

Prawo ochrony środowiska

Sporządzanie opinii i ekspertyz z zakresu tej dziedziny prawa.
Reprezentacja klientów przed organami administracji i sądami w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska.
Przygotowywanie projektów dokumentów.

SPRAWY Z ZAKRESU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Sporządzanie opinii i ekspertyz z zakresu tej dziedziny prawa.
Przygotowywanie projektów umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Przygotowywanie projektów regulaminów.

Skargi do ETPC w Strasburgu

Kancelaria prowadzi w ramach obsługi prawnej usługę polegającą na sporządzaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz na reprezentowaniu klientów w postępowaniu przed Trybunałem.

Formy działalności kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących formach dostosowanych do potrzeb klientów:
– stałej obsługi prawnej,
– jednorazowego zlecenia,
– sporządzania ekspertyz i opinii prawnych,
– usług świadczonych przez Internet,
– udzielania porad prawnych.
Kancelaria świadczy również usługi prawne przez Internet. Formularz kontaktowy oraz zasady świadczenia usług znajdują się na naszej stronie poniżej.

Podmioty obsługiwane przez Kancelarię:

– osoby fizyczne, osoby prawne, np. spółki prawa handlowego, spółdzielnie, stowarzyszenia,
– przedsiębiorcy indywidualni i spółki cywilne, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki samorządu gospodarczego,
– jednostki nie posiadające osobowości prawnej, np. wspólnoty mieszkaniowe.

Obsługa międzynarodowa

Kancelaria oferuje obsługę prawną również w języku angielskim i w języku włoskim.

Cennik za usługi kancelarii

Ceny za świadczone usługi są ustalane indywidualnie i dostosowane do potrzeb poszczególnych Klientów. Wysokość wynagrodzenia za daną sprawę zależy od koniecznego nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy. Wysokość wynagrodzenia za udział w postępowaniu sądowym jest ustalana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. W przypadku porad prawnych wysokość wynagrodzenia jest również ustalana indywidualnie przy czym najniższa stawka za poradę prawną wynosi 100,00 zł. Zgodnie z przepisami podatkowymi Kancelaria wystawia faktury VAT jako rozliczenie wynagrodzenia za świadczone usługi.

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych
Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski spółka jawna
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 10
88-100 Inowrocław
od godz. 10:00 do 15:00
tel./fax: (52) 374 05 03
tel. kom.: 515 296 441
e-mail: rakoczy_bukowski_kanc@wp.pl

 

Porady prawne przez Internet

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski sp.j. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 10 w celu przesyłania korespondencji na adres e-mail podany w poniższym formularzu kontaktowym.
  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rakoczy_bukowski_kanc@wp.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
  Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacją międzynarodowym.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Kancelaria prowadzi świadczenie usług dla klientów drogą elektroniczną.

  W celu uzyskania usługi należy wypełnić formularz znajdujący się na niniejszej stronie i wysłać treść zapytania drogą elektroniczną. Po złożeniu zapytania klient może być poproszony o uzupełnienie swojego zapytania o dodatkowe wyjaśnienia lub kopię niezbędnej dokumentacji.

  Po otrzymaniu zapytania kancelaria prześle klientowi w najbliższym dniu roboczym propozycję wynagrodzenia za usługę, warunkiem świadczenia usługi jest zapłata wynagrodzenia przez klienta.

  Dopuszczalne są negocjacje co do wysokości wynagrodzenia w tym celu prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailem.
  Usługa zostanie wykonana następnego dnia po otrzymaniu przez kancelarię od klienta potwierdzenia wpłaty wynagrodzenia na konto kancelarii.

  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin wykonania usługi może być wydłużony do 7 dni.

  Wspólnicy

  Bartosz Rakoczy

  Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i konstytucyjnego.

  Radca prawny Bartosz Rakoczy wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 r. W 2001 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w 2006 r. tytuł doktora habilitowanego. Jest kierownikiem Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest Adiunktem w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego. W 2008 r. uzyskał tytuł prof. nzw. Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2011 Prezydent RP Bronisław Komorowski mianował radcę prawnego Bartosza Rakoczy Profesorem Nauk Prawnych. Jest adwokatem Gnieźnieńskiego Trybunału Metropolitalnego ? orzekającego w sprawach dotyczących małżeństw kościelnych. Prowadzi seminarium doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

  Specjalizacja zawodowa:
  – prawo ochrony środowiska oraz sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  – prawo kanoniczne,
  – prawo cywilne,
  – prawo gospodarcze,
  – prawo administracyjne.
  Jest autorem szeregu publikacji naukowych.
  Radca prawny Bartosz Rakoczy jest wspólnikiem spółki od początku jej powstania.

  WYKAZ PUBLIKACJI

  Krzysztof Bukowski

  Radca prawny Krzysztof Bukowski wykonuje zawód radcy prawnego od 1994 r. Od tego czasu wykonywał obsługę prawną dla szeregu podmiotów, m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, banków, przedsiębiorców, zakładów i jednostek budżetowych.

  Specjalizacja zawodowa:
  – prawo spółdzielcze,
  – prawo administracyjne : procedura administracyjna i prawo materialne,
  – prawo cywilne,
  -prawo gospodarcze.

  Radca prawny Krzysztof Bukowski jest wspólnikiem spółki od początku jej powstania, przed założeniem spółki prowadził indywidualną kancelarię radcy prawnego, a także wykonywał i nadal wykonuje zawód radcy prawnego na podstawie stosunku pracy.

  Elżbieta Manicka

  Radca prawny Elżbieta Manicka jest zarejestrowana w OIRP w Bydgoszczy pod nr Bd-526. W latach 1999 – 2007 była członkiem Rady OIRP w Bydgoszczy. Od 1993 r. do 2007 r. prowadziła działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego. Ma bogate doświadczenie zawodowe. Pracowała przy obsłudze prawnej przedsiębiorstw, następnie spółek i spółdzielni, zajmowała się między innymi porządkowaniem stanu prawnego ich nieruchomości, sprawami pracowniczymi, opiniowaniem umów handlowych i inwestycyjnych, sprawami organizacyjnymi, windykacją należności na drodze sądowej. Obecnie obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, zajmuje się wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi działalności samorządu wszystkich szczebli. Radca prawny Elżbieta Manicka jest wspólnikiem spółki od 2007 r.

  Aktualności